Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 70%

Door het toevoegen van 30% gedemineraliseerd water verdampt de alcohol langzamer en is zodoende beter geschikt als ontsmettingsmiddel voor oppervlakten. Wij mengen de propanol met hoog zuiver water zodat er geen vlekken achterblijven bij toepassing op glas.
         

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Isopropylalcohol 50% 1L Isopropylalcohol 50% 1L Op Aanvraag 20 Op aanvraag
Isopropylalcohol 60% 1L Isopropylalcohol 60% 1L Op Aanvraag 2 Op aanvraag
Isopropylalcohol 70% 1000L Isopropylalcohol 70% 1000L Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 70% 1L Isopropylalcohol 70% 1L €4.92 vanaf €2.36 per 300 €5.95 33 Bestellen
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles €5.74 vanaf €2.77 per 300 €6.95 12 Bestellen
Isopropylalcohol 70 1L x12 Isopropylalcohol 70 1L x12 €57.44 €69.50 2 Bestellen
Isopropylalcohol 70% 20L Isopropylalcohol 70% 20L €59.92 €72.50 6 Bestellen
Isopropylalcohol 70 1L Sprayfles x12 Isopropylalcohol 70 1L Sprayfles x12 €66.94 €81.00 1 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Petrischaal 120x20mm kalkglas
Petrischaal 120x20mm kalkglas
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Matrasreiniger 1L spray fles
Matrasreiniger 1L spray fles
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Bleekwater 1L
Bleekwater 1L
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
NPK 19-6-20 1000gr
NPK 19-6-20 1000gr
Glycerol 100ml
Glycerol 100ml
d-Limoneen 100ml
d-Limoneen 100ml
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L