Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 70%

Door het toevoegen van 30% gedemineraliseerd water verdampt de alcohol langzamer en is zodoende beter geschikt als ontsmettingsmiddel voor oppervlakten. Wij mengen de propanol met hoog zuiver water zodat er geen vlekken achterblijven bij toepassing op glas.
         

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Isopropylalcohol 50% 1L Isopropylalcohol 50% 1L Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 60% 1L Isopropylalcohol 60% 1L Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 70% 1000L Isopropylalcohol 70% 1000L Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 70% 1L Isopropylalcohol 70% 1L €4.92 vanaf €2.36 per 300 €5.95 18 Bestellen
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles €5.74 vanaf €2.77 per 300 €6.95 43 Bestellen
Isopropylalcohol 70 1L x12 Isopropylalcohol 70 1L x12 €57.44 €69.50 1 Bestellen
Isopropylalcohol 70% 20L Isopropylalcohol 70% 20L €59.92 €72.50 Bestellen
Isopropylalcohol 70 1L Sprayfles x12 Isopropylalcohol 70 1L Sprayfles x12 €66.94 €81.00 3 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Vaak samen besteld:

Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Calciumcarbonaat 5000gr
Calciumcarbonaat 5000gr
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Terpentine 1L
Terpentine 1L