Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 543 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol 70%

Isopropylalcohol 60% 1L

Isopropylalcohol 60% 1L


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.90 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Petrischaal 120x20mm kalkglas
Petrischaal 120x20mm kalkglas
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Petrischaal 150x25mm kalkglas
Petrischaal 150x25mm kalkglas
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Kippenmest korrel 25kg
Kippenmest korrel 25kg
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Schoonmaakazijn professioneel 5L 12-14%
Schoonmaakazijn professioneel 5L 12-14%
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
NPK 19-6-20 1000gr
NPK 19-6-20 1000gr