Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 5L (ADR)

Isopropylalcohol 5000ml

Verpakt in een stapelbare plastic can van 5L.

Deze verpakking moet via het ADR verzonden worden. De meeste 5L verpakkingen kunnen wij in beperkte aantallen in een doos onder het ADR als colli versturen. Dit scheelt aanzienlijk in de verzendkosten. 

  • vanaf 1 colli: €25,95
  • meer dan 4 colli: €44,95
  • meer dan 8 colli:  €60,00


Bestellen


Stuksprijs: €15.66 (ex btw)
Bestellen

18 stuk(s) op voorraad


ADR Zending: UN 1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 4kg

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 4kg
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
UN1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 4kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
15
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
4.00 KG
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Methylethylketon 5L
Methylethylketon 5L
Calciumcarbonaat 500gr
Calciumcarbonaat 500gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Methanol >99% 5L (ADR)
Methanol >99% 5L (ADR)
Absorptiekorrels 3.5kg
Absorptiekorrels 3.5kg
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Diamant (industrieel) 1gr
Diamant (industrieel) 1gr
Koper vel 0.2x100x1000mm
Koper vel 0.2x100x1000mm
Propyleenglycol 5L
Propyleenglycol 5L