Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 5L (ADR)

Isopropylalcohol 5000ml

Verpakt in een stapelbare plastic can van 5L.

Deze verpakking moet via het ADR verzonden worden. De meeste 5L verpakkingen kunnen wij in beperkte aantallen in een doos onder het ADR als colli versturen. Dit scheelt aanzienlijk in de verzendkosten. 

  • vanaf 1 colli: €25,95
  • meer dan 4 colli: €44,95
  • meer dan 8 colli:  €60,00


Bestellen


Stuksprijs: €15.66 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 2 tot 4 werkdagen


ADR Zending: UN 1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 4kg

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 4kg
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
UN1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 4kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
15
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
4.00 KG
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol 20L
Isopropylalcohol 20L
Methylethylketon 5L
Methylethylketon 5L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Polyimide Tape 30mm x 33M
Polyimide Tape 30mm x 33M
Set van 7 roerstaafjes
Set van 7 roerstaafjes
Magneetroerder MS-500 (china)
Magneetroerder MS-500 (china)
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Ascorbinezuur 1000gr
Ascorbinezuur 1000gr
Natriumthiosulfaat 1000gr
Natriumthiosulfaat 1000gr
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Thinner 1L
Thinner 1L
Dubbelspatel chattaway INOX 125mm
Dubbelspatel chattaway INOX 125mm