Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 5L (ADR)

Isopropylalcohol 5000ml

Verpakt in een stapelbare plastic can van 5L.

Deze verpakking moet via het ADR verzonden worden. De meeste 5L verpakkingen kunnen wij in beperkte aantallen in een doos onder het ADR als colli versturen. Dit scheelt aanzienlijk in de verzendkosten. 

  • vanaf 1 colli: €25,95
  • meer dan 4 colli: €44,95
  • meer dan 8 colli:  €60,00


Bestellen


Stuksprijs: €22.27 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: UN 1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 4kg

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 4kg
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
UN1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 4kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
15
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
4.00 KG
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Polyimide Tape 20mm x 33M
Polyimide Tape 20mm x 33M
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Thinner 5L
Thinner 5L
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Methanol >99% 5L (ADR)
Methanol >99% 5L (ADR)
Calciumcarbonaat 5000gr
Calciumcarbonaat 5000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 5000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 5000gr
Wijnsteenzuur 25kg
Wijnsteenzuur 25kg