Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 5L (ADR)

Isopropylalcohol 5000ml

Verpakt in een stapelbare plastic can van 5L.

Deze verpakking moet via het ADR verzonden worden. De meeste 5L verpakkingen kunnen wij in beperkte aantallen in een doos onder het ADR als colli versturen. Dit scheelt aanzienlijk in de verzendkosten. 

  • vanaf 1 colli: €25,95
  • meer dan 4 colli: €44,95
  • meer dan 8 colli:  €60,00


Bestellen


Stuksprijs: €18.97 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: UN 1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 4kg

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 4kg
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
UN1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 4kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
15
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
4.00 KG
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Ascorbinezuur 1000gr
Ascorbinezuur 1000gr
Natriumthiosulfaat 1000gr
Natriumthiosulfaat 1000gr
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Thinner 1L
Thinner 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Dubbelspatel chattaway INOX 125mm
Dubbelspatel chattaway INOX 125mm
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Natriumcarbonaat 25kg
Natriumcarbonaat 25kg
Zwavelzuur 15% 20L
Zwavelzuur 15% 20L
Methylethylketon 5L
Methylethylketon 5L