Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 20L

Isopropylalcohol per 20L

Verpakt in een plastic 20l can. Geen statiegeld.

3 werkdagen levertijd indien op voorraad


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €49.55 €59.95 0
Vanaf 4 stuks: €47.89 €57.95 4
Vanaf 12 stuks: €45.37 €54.90 12

Stuksprijs: €49.55 (ex btw)
Bestellen

15 stuk(s) op voorraad


ADR Zending: UN 1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 16kg

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 16kg
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
UN1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 16kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
16.00 KG
HS Code:
29051990

Vaak samen besteld:

Glycerol 1L
Glycerol 1L
Aceton >99% 20 Liter
Aceton >99% 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
PH Bewaarvloeistof 1L
PH Bewaarvloeistof 1L
IDL pH 4.01 Doseerfles 250ml
IDL pH 4.01 Doseerfles 250ml
IDL pH 7.00 Doseerfles 250ml
IDL pH 7.00 Doseerfles 250ml
IDL pH 10.00 Doseerfles 250ml
IDL pH 10.00 Doseerfles 250ml
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Weegschaal 200gr +- 0.01gr
Weegschaal 200gr +- 0.01gr
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Kookpuntbenzine 60-80 20L
Kookpuntbenzine 60-80 20L