Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 20L

Isopropylalcohol per 20L

Verpakt in een plastic 20l can. Geen statiegeld.

3 werkdagen levertijd indien op voorraad


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €59.46 €71.95 0
Vanaf 4 stuks: €52.02 €62.95 4
Vanaf 12 stuks: €52.02 €62.95 12

Stuksprijs: €59.46 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: UN 1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 16kg

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 16kg
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
UN1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 16kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
16.00 KG
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Propyleenglycol 1000ml
Propyleenglycol 1000ml
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Formaline 37% 5L
Formaline 37% 5L
Kookpuntbenzine 60-80 20L
Kookpuntbenzine 60-80 20L
Hevelpomp kunstof 20l
Hevelpomp kunstof 20l
Magnesiumchloride 25kg (vlokken)
Magnesiumchloride 25kg (vlokken)
Methanol 50% 20L
Methanol 50% 20L
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Propyleenglycol 20L
Propyleenglycol 20L
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
d-Limoneen 5L
d-Limoneen 5L
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L
Jerrycan kraan DIN48
Jerrycan kraan DIN48