Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 20L

Isopropylalcohol per 20L

Verpakt in een plastic 20l can. Geen statiegeld.

3 werkdagen levertijd indien op voorraad


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €49.55 €59.95 0
Vanaf 4 stuks: €47.89 €57.95 4
Vanaf 12 stuks: €45.37 €54.90 12

Stuksprijs: €49.55 (ex btw)
Bestellen

22 stuk(s) op voorraad


ADR Zending: UN 1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 16kg

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 16kg
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
UN1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 16kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
16.00 KG
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Aceton >99% 20 Liter
Aceton >99% 20 Liter
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Kookpuntbenzine 60-80 20L
Kookpuntbenzine 60-80 20L
0.5ml Plastic Pipette x10
0.5ml Plastic Pipette x10
Propyleenglycol 20L
Propyleenglycol 20L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Urea 4400gr
Urea 4400gr
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L