Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 19kg - 22L

Isopropylalcohol per 19kg - 22L

Verpakt in een plastic 19kg - 22L can. Geen statiegeld.

3 werkdagen levertijd indien op voorraad


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €62.77 €75.95 0
Vanaf 4 stuks: €57.81 €69.95 4

Stuksprijs: €62.77 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: UN 1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 16kg

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 16kg
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
UN1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 16kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
66
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
19.00 KG
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Kaliummetasilicaat 20l
Kaliummetasilicaat 20l
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Aceton >99% 18Kg
Aceton >99% 18Kg
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Citroenzuur Monohydraat 100 gram
Citroenzuur Monohydraat 100 gram
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Knijpfles 1000ml
Knijpfles 1000ml
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Methanol 50% 20L
Methanol 50% 20L
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Silica aerogel mat 200x150x10mm
Silica aerogel mat 200x150x10mm
Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram
Isopropylalcohol 200 Liter
Isopropylalcohol 200 Liter
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Kaliumhydroxide 25kg
Kaliumhydroxide 25kg
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Methylethylketon 5L
Methylethylketon 5L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
PH Bewaarvloeistof 1L
PH Bewaarvloeistof 1L