Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: IJzersulfaat

Ijzersulfaat 25kg

IJzersulfaat 25kg

Bestellen


Stuksprijs: €22.93 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 4 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Groene kristallen
Synoniemen:
Ijzervitriool
UN:
IUPAC:
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat
CAS Nr:
7720-78-7
EEG Index:
231-753-5
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Groene kristallen

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
Verzendunits:
31
HS Code:
28332910

Vaak samen besteld:

Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
FG Korrelkalk 15% MgO 25kg
FG Korrelkalk 15% MgO 25kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
CalciumChloride (parel) 25kg
CalciumChloride (parel) 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Natriumhydroxide 25Kg
Natriumhydroxide 25Kg
Schep wit HDPE, inhoud 750 ml
Schep wit HDPE, inhoud 750 ml
Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram
Oxaalzuur 25Kg
Oxaalzuur 25Kg
Borax Decahydraat 25Kg
Borax Decahydraat 25Kg
Talkpoeder 25kg
Talkpoeder 25kg
Calciumcarbonaat 25Kg
Calciumcarbonaat 25Kg
Natriumthiosulfaat 25kg (TECH)
Natriumthiosulfaat 25kg (TECH)
Urea 90-100% 25Kg
Urea 90-100% 25Kg
Zwavel Granulaat 25kg
Zwavel Granulaat 25kg
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Aceton >99% 18Kg
Aceton >99% 18Kg