Naar categorie: Zuren Naar product: Ijzerchloride (droog en oplossing)

Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr

Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr

Bestellen


Stuksprijs: €5.17 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Bruinzwarte vloeistof, zwart poeder wanneer droog, geel-orange wanneer het vochtig wordt
Synoniemen:
Ijzerdichloride, Ferric chloride, eisenchlorid, chlorure de fer
UN:
2582
IUPAC:
ijzer(III)chloride
CAS Nr:
7705-08-0
EEG Index:
231-729-4
Formule:
FeCl3
SMILES:
Cl[Fe](Cl)Cl
Mol. Massa:
126.750
Dichtheid:
1.430
Smeltpunt:
677.000 °C
Kookpunt:
1023.000 °C
Kleur:
Bruinzwarte tot geel

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Jood 4N 100gr
Jood 4N 100gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter