Voor het eerst sinds 2014 gaan wij een weekje op vakantie tussen 27 en 31 december, we zijn dan telefonisch gesloten en uw bestelling wordt direct na onze vrije dagen verstuurd.

Naar categorie: Zuren Naar product: Ijzerchloride (droog en oplossing)

Ijzerchloride 98% (anhydrous) 1kg

Ijzerchloride 98% (pure, anhydrous) 1kgDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Bruinzwarte vloeistof, zwart poeder wanneer droog, geel-orange wanneer het vochtig wordt
Synoniemen:
Ijzerdichloride, Ferric chloride, eisenchlorid, chlorure de fer
UN:
2582
IUPAC:
ijzer(III)chloride
CAS Nr:
7705-08-0
EEG Index:
231-729-4
Formule:
FeCl3
SMILES:
Cl[Fe](Cl)Cl
Mol. Massa:
126.750
Dichtheid:
1.430
Smeltpunt:
677.000 °C
Kookpunt:
1023.000 °C
Kleur:
Bruinzwarte tot geel

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Zoutzuur 30% 100ml
Zoutzuur 30% 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Microlepelspatel INOX 250mm
Microlepelspatel INOX 250mm
Microlepelspatel INOX 185mm
Microlepelspatel INOX 185mm
Keramisch bootje 88mm
Keramisch bootje 88mm
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
KP Oplossing 1:10 1000ml
KP Oplossing 1:10 1000ml
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr