Naar categorie: Zuren Naar product: Ijzerchloride (droog en oplossing)

Ijzerchloride 40% 5L

Ijzerchloride 40% 5L

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €14.01 €16.95 0
Vanaf 4 stuks: €13.18 €15.95 4
Vanaf 36 stuks: €11.53 €13.95 36

Stuksprijs: €14.01 (ex btw)
Bestellen

3 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Bruinzwarte vloeistof, zwart poeder wanneer droog, geel-orange wanneer het vochtig wordt
Synoniemen:
Ijzerdichloride, Ferric chloride, eisenchlorid, chlorure de fer
UN:
2582
IUPAC:
ijzer(III)chloride
CAS Nr:
7705-08-0
EEG Index:
231-729-4
Formule:
FeCl3
SMILES:
Cl[Fe](Cl)Cl
Mol. Massa:
126.750
Dichtheid:
1.430
Smeltpunt:
677.000 °C
Kookpunt:
1023.000 °C
Kleur:
Bruinzwarte tot geel

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
7.15 KG
Verzendunits:
5
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Messing Staaf 10x100mm
Messing Staaf 10x100mm
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Methylethylketon 100ml
Methylethylketon 100ml
Horlogeglas 60mm
Horlogeglas 60mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Isobutanol 1L
Isobutanol 1L
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr