Naar categorie: Zuren Naar product: Ijzerchloride (droog en oplossing)

Ijzerchloride 40% 5L

Ijzerchloride 40% 5L

Bestellen


Prijs: €12.36
Bestellen
3 stuk(s) op voorraad


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Bruinzwarte vloeistof, zwart poeder wanneer droog, geel-orange wanneer het vochtig wordt
Synoniemen:
Ijzerdichloride, Ferric chloride, eisenchlorid, chlorure de fer
UN:
2582
IUPAC:
ijzer(III)chloride
CAS Nr:
7705-08-0
EEG Index:
231-729-4
Formule:
FeCl3
SMILES:
Cl[Fe](Cl)Cl
Mol. Massa:
126.750
Dichtheid:
1.430
Smeltpunt:
677.000 °C
Kookpunt:
1023.000 °C
Kleur:
Bruinzwarte tot geel

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
7.15 KG
Verzendunits:
5
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Borax Decahydraat 5000gr
Borax Decahydraat 5000gr
Hevelpomp kunstof 20l
Hevelpomp kunstof 20l
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Mierenzuur 85% 100ml
Mierenzuur 85% 100ml
Spatel RVS 30cm
Spatel RVS 30cm
Sprayfles 1L
Sprayfles 1L
Koper vel 0.2x100x1000mm
Koper vel 0.2x100x1000mm
Nikkel Vel 0.1x30x1000mm
Nikkel Vel 0.1x30x1000mm
Tin plaat 100x100x1mm
Tin plaat 100x100x1mm
Messing draad 1mm x 5m
Messing draad 1mm x 5m
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Degelijke overzet veiligheidsbril
Degelijke overzet veiligheidsbril
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Natriumsulfiet 1500 gram
Natriumsulfiet 1500 gram
Ammonium Thiosulfaat
Ammonium Thiosulfaat
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Bürkle tray, PP wit, 180x240mm, 1.5L
Bürkle tray, PP wit, 180x240mm, 1.5L
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg