Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Zuren Naar product: Ijzerchloride (droog en oplossing)

Ijzerchloride 40% 5L

Ijzerchloride 40% 5L

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €14.01 €16.95 0
Vanaf 4 stuks: €13.18 €15.95 4
Vanaf 36 stuks: €11.53 €13.95 36

Stuksprijs: €14.01 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Bruinzwarte vloeistof, zwart poeder wanneer droog, geel-orange wanneer het vochtig wordt
Synoniemen:
Ijzerdichloride, Ferric chloride, eisenchlorid, chlorure de fer
UN:
2582
IUPAC:
ijzer(III)chloride
CAS Nr:
7705-08-0
EEG Index:
231-729-4
Formule:
FeCl3
SMILES:
Cl[Fe](Cl)Cl
Mol. Massa:
126.750
Dichtheid:
1.430
Smeltpunt:
677.000 °C
Kookpunt:
1023.000 °C
Kleur:
Bruinzwarte tot geel

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
7.15 KG
Verzendunits:
5
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zinkchloride 1Kg
Zinkchloride 1Kg
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Bürkle tray, PP wit, 180x240mm, 1.5L
Bürkle tray, PP wit, 180x240mm, 1.5L
Bürkle tray, PP wit, 240x300mm, 3L
Bürkle tray, PP wit, 240x300mm, 3L
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Natriummetabisulfiet 1Kg
Natriummetabisulfiet 1Kg
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Porseleinen beker 1100ml hoog
Porseleinen beker 1100ml hoog
Keramisch getipt pincet 10x125mm gebogen
Keramisch getipt pincet 10x125mm gebogen