Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Zuren Naar product: Ijzerchloride (droog en oplossing)

Ijzerchloride 40% 20L

ijzerchloride 40% oplossing
Ijzer(III)chloride oplossing 40% 30Kg / 20L 
      
Levering via ADR distributie, indien op voorraad is de levertijd 3 werkdagen. 

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €27.23 €32.95 0
Vanaf 4 stuks: €24.75 €29.95 4
Vanaf 12 stuks: €23.55 €28.50 12

Stuksprijs: €27.23 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: UN 2582 IJzer(III)chloride, oplossing, 8, III, (E)

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Bruinzwarte vloeistof, zwart poeder wanneer droog, geel-orange wanneer het vochtig wordt
Synoniemen:
Ijzerdichloride, Ferric chloride, eisenchlorid, chlorure de fer
UN:
2582
IUPAC:
ijzer(III)chloride
CAS Nr:
7705-08-0
EEG Index:
231-729-4
Formule:
FeCl3
SMILES:
Cl[Fe](Cl)Cl
Mol. Massa:
126.750
Dichtheid:
1.430
Smeltpunt:
677.000 °C
Kookpunt:
1023.000 °C
Kleur:
Bruinzwarte tot geel

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING, 8, III, (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN2582 IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING, 8, III, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
20
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
28.60 KG
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Zoutzuur 29% 5L (ADR)
Zoutzuur 29% 5L (ADR)
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
CalciumChloride (parel) 25kg
CalciumChloride (parel) 25kg
Magnesiumchloride 25kg (vlokken)
Magnesiumchloride 25kg (vlokken)
Houtvochtmeter
Houtvochtmeter