Voor het eerst sinds 2014 gaan wij een weekje op vakantie tussen 27 en 31 december, we zijn dan telefonisch gesloten en uw bestelling wordt direct na onze vrije dagen verstuurd.

Naar categorie: Zuren Naar product: Ijzerchloride (droog en oplossing)

Ijzerchloride 40% 20L

ijzerchloride 40% oplossing
Ijzer(III)chloride oplossing 40% 30Kg / 20L 
      
Levering via ADR distributie, indien op voorraad is de levertijd 3 werkdagen. 

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €27.23 €32.95 0
Vanaf 4 stuks: €24.75 €29.95 4
Vanaf 12 stuks: €23.55 €28.50 12

Stuksprijs: €27.23 (ex btw)
Bestellen

15 stuk(s) op voorraad


ADR Zending: UN 2582 IJzer(III)chloride, oplossing, 8, III, (E)

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Bruinzwarte vloeistof, zwart poeder wanneer droog, geel-orange wanneer het vochtig wordt
Synoniemen:
Ijzerdichloride, Ferric chloride, eisenchlorid, chlorure de fer
UN:
2582
IUPAC:
ijzer(III)chloride
CAS Nr:
7705-08-0
EEG Index:
231-729-4
Formule:
FeCl3
SMILES:
Cl[Fe](Cl)Cl
Mol. Massa:
126.750
Dichtheid:
1.430
Smeltpunt:
677.000 °C
Kookpunt:
1023.000 °C
Kleur:
Bruinzwarte tot geel

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING, 8, III, (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN2582 IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING, 8, III, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
20
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
28.60 KG
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Borax Decahydraat 25Kg
Borax Decahydraat 25Kg
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr