Naar categorie: Zuren Naar product: Ijzerchloride (droog en oplossing)

Ijzerchloride 40% 1L

ijzerchloride 40% oplossing IJzer(III)Chloride oplossing 40%

IJzer(III)chloride wordt toegepast in de rioolwaterzuivering en drinkwaterproductie. Het vormt met licht basisch water een neerslag van FeO(OH)-. Deze neerslag neemt in het water gesuspendeerd materiaal mee. Het wordt gebruikt voor het etsen van photogravure platen en cylinders in de drukkerij maar ook voor bijvoorbeeld printplaten. In de diergeneeskunde wordt het gebruikt om wildgroei van klauw te behandelen.       

Inhoud: 1000ml 

Bestellen


Stuksprijs: €4.09 (ex btw)
Bestellen

22 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Bruinzwarte vloeistof, zwart poeder wanneer droog, geel-orange wanneer het vochtig wordt
Synoniemen:
Ijzerdichloride, Ferric chloride, eisenchlorid, chlorure de fer
UN:
2582
IUPAC:
ijzer(III)chloride
CAS Nr:
7705-08-0
EEG Index:
231-729-4
Formule:
FeCl3
SMILES:
Cl[Fe](Cl)Cl
Mol. Massa:
126.750
Dichtheid:
1.430
Smeltpunt:
677.000 °C
Kookpunt:
1023.000 °C
Kleur:
Bruinzwarte tot geel

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.43 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Ethanol 100ml (gedenatureerd)
Ethanol 100ml (gedenatureerd)
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Microlepelspatel INOX 250mm
Microlepelspatel INOX 250mm
Microlepelspatel INOX 185mm
Microlepelspatel INOX 185mm
Keramisch bootje 88mm
Keramisch bootje 88mm
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
KP Oplossing 1:10 1000ml
KP Oplossing 1:10 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Ascorbinezuur 1000gr
Ascorbinezuur 1000gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 1kg
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 1kg