Naar categorie: Zuren Naar product: Ijzerchloride (droog en oplossing)

Ijzerchloride 40% 1L

ijzerchloride 40% oplossing IJzer(III)Chloride oplossing 40%

IJzer(III)chloride wordt toegepast in de rioolwaterzuivering en drinkwaterproductie. Het vormt met licht basisch water een neerslag van FeO(OH)-. Deze neerslag neemt in het water gesuspendeerd materiaal mee. Het wordt gebruikt voor het etsen van photogravure platen en cylinders in de drukkerij maar ook voor bijvoorbeeld printplaten. In de diergeneeskunde wordt het gebruikt om wildgroei van klauw te behandelen.       

Inhoud: 1000ml 

Bestellen


Stuksprijs: €4.09 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Bruinzwarte vloeistof, zwart poeder wanneer droog, geel-orange wanneer het vochtig wordt
Synoniemen:
Ijzerdichloride, Ferric chloride, eisenchlorid, chlorure de fer
UN:
2582
IUPAC:
ijzer(III)chloride
CAS Nr:
7705-08-0
EEG Index:
231-729-4
Formule:
FeCl3
SMILES:
Cl[Fe](Cl)Cl
Mol. Massa:
126.750
Dichtheid:
1.430
Smeltpunt:
677.000 °C
Kookpunt:
1023.000 °C
Kleur:
Bruinzwarte tot geel

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.43 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Type-K Male Connector
Type-K Male Connector
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
RVS Type-K 2x0.4mm per meter
RVS Type-K 2x0.4mm per meter
Glasvezel Type-K 2x0.4mm per meter
Glasvezel Type-K 2x0.4mm per meter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L