Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Zuren Naar product: Ijzerchloride (droog en oplossing)

Ijzerchloride 40% 1L

ijzerchloride 40% oplossing IJzer(III)Chloride oplossing 40%

IJzer(III)chloride wordt toegepast in de rioolwaterzuivering en drinkwaterproductie. Het vormt met licht basisch water een neerslag van FeO(OH)-. Deze neerslag neemt in het water gesuspendeerd materiaal mee. Het wordt gebruikt voor het etsen van photogravure platen en cylinders in de drukkerij maar ook voor bijvoorbeeld printplaten. In de diergeneeskunde wordt het gebruikt om wildgroei van klauw te behandelen.       

Inhoud: 1000ml 

Bestellen


Stuksprijs: €4.09 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Bruinzwarte vloeistof, zwart poeder wanneer droog, geel-orange wanneer het vochtig wordt
Synoniemen:
Ijzerdichloride, Ferric chloride, eisenchlorid, chlorure de fer
UN:
2582
IUPAC:
ijzer(III)chloride
CAS Nr:
7705-08-0
EEG Index:
231-729-4
Formule:
FeCl3
SMILES:
Cl[Fe](Cl)Cl
Mol. Massa:
126.750
Dichtheid:
1.430
Smeltpunt:
677.000 °C
Kookpunt:
1023.000 °C
Kleur:
Bruinzwarte tot geel

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.43 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Smeltkroes 40x40mm met deksel
Smeltkroes 40x40mm met deksel
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr