Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: IJzersulfaat / IJzer(II)Sulfaat

Ijzer(II)Sulfaat Heptahydraat (tech)

Technische kwaliteit ijzer(II)sulfaat.7h20 (heptahydraat)

Blauwgroene kristallen, bekend als ijzervitriool ofwel groene vitriool.

IJzer(II)sulfaat is een commercieel belangrijke grondstof voor de productie van andere ijzerverbindingen. Het wordt onder meer aangewend bij de bereiding van inkt, in ververijen en in de landbouw. Tevens dient het als industriële reductor, bijvoorbeeld voor de reductie van chromaten in cement.

De onoplosbaarheid van ijzer(II)fosfaat in water is een eigenschap waarvan in de waterzuiveringsindustrie gebruikgemaakt wordt om een teveel aan fosfaat uit drinkwater te halen. IJzer(II)sulfaat wordt als oplosbaar ijzerzout toegevoegd en het onoplosbare ijzer(II)fosfaat slaat neer.

Ook het heptahydraat wordt gebruikt ter bestrijding van mos in gazons en komt veelal in de handel voor onder de naam mosdood.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 25kg Verpakt in pp zak (doorzichtig) Op Aanvraag Op aanvraag
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100kg IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100kg Op Aanvraag Op aanvraag
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel €2.02 €2.45 Bestellen
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr €7.23 €8.75 6 Bestellen
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 5000gr Verpakt in een stevige witte plastic emmer €18.14 €21.95 14 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Groene kristallen
Synoniemen:
Ijzervitriool
UN:
IUPAC:
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat
CAS Nr:
7720-78-7
EEG Index:
231-753-5
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Groene kristallen

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28332910

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Bleekwater 1L
Bleekwater 1L
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Kobaltsulfaat 100gr
Kobaltsulfaat 100gr
Knijpfles 1000ml
Knijpfles 1000ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
CalciumChloride Parel 75gr
CalciumChloride Parel 75gr
Natriumchloraat 100gr
Natriumchloraat 100gr
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
PH 4.00
PH 4.00
PH 9.18
PH 9.18