Naar categorie: Vaste Stoffen

IJzersulfaat / IJzer(II)Sulfaat

IJzersulfaat (ook wel ferrosulfaat) is een meststof die de kleur en groei van het gras bevordert. Tevens heeft het een sterke werking tegen mos in het gazon. Het is ook bekend als ijzervitriool.

We verkopen de meststof als 'IJzersulfaat' en de technische stof 'IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat'. De ijzersulfaat meststof is een wit licht groenig tot oranje bruin poeder voor gebruik in de tuin. Het ijzer(II)sulfaat heptahydraat kan ook tegen mos gebruikt worden maar wordt ook veel in de (afval)waterzuivering gebruikt.   

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Ijzer(II)Sulfaat Heptahydraat (tech) Ijzer(II)Sulfaat Heptahydraat, blauw-groene kristallen (mosdood) Producten
IJzersulfaat IJzersulfaat meststof Producten

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Groene kristallen
Synoniemen:
Ijzervitriool
UN:
IUPAC:
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat
CAS Nr:
7720-78-7
EEG Index:
231-753-5
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Groene kristallen

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28332910

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Urea 880gr
Urea 880gr
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Aluminiumsulfaat 1Kg
Aluminiumsulfaat 1Kg
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Bleekwater 1L
Bleekwater 1L
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
CalciumChloride Parel 75gr
CalciumChloride Parel 75gr
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Kobaltsulfaat 100gr
Kobaltsulfaat 100gr
Knijpfles 1000ml
Knijpfles 1000ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumnitraat 150 gram
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Calciumacetaat 50gr
Calciumacetaat 50gr