Naar categorie: Vaste Stoffen

IJzersulfaat / IJzer(II)Sulfaat

IJzersulfaat (ook wel ferrosulfaat) is een meststof die de kleur en groei van het gras bevordert. Tevens heeft het een sterke werking tegen mos in het gazon. Het is ook bekend als ijzervitriool.

We verkopen de meststof als 'IJzersulfaat' en de technische stof 'IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat'. De ijzersulfaat meststof is een wit licht groenig tot oranje bruin poeder voor gebruik in de tuin. Het ijzer(II)sulfaat heptahydraat kan ook tegen mos gebruikt worden maar wordt ook veel in de (afval)waterzuivering gebruikt.   

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Ijzer(II)Sulfaat Heptahydraat (tech) Ijzer(II)Sulfaat Heptahydraat, blauw-groene kristallen (mosdood) Producten
IJzersulfaat IJzersulfaat meststof Producten

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Groene kristallen
Synoniemen:
Ijzervitriool
UN:
IUPAC:
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat
CAS Nr:
7720-78-7
EEG Index:
231-753-5
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Groene kristallen

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28332910

Vaak samen besteld:

Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Aluminiumsulfaat 1Kg
Aluminiumsulfaat 1Kg
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumnitraat 150 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Aluminiumsulfaat 120gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Calciumnitraat 125gr
Calciumnitraat 125gr
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Aluminiumsulfaat 5Kg
Aluminiumsulfaat 5Kg
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L
Zwavel Granulaat 1kg
Zwavel Granulaat 1kg