Naar categorie: Vaste Stoffen

IJzersulfaat / IJzer(II)Sulfaat

IJzersulfaat (ook wel ferrosulfaat) is een meststof die de kleur en groei van het gras bevordert. Tevens heeft het een sterke werking tegen mos in het gazon. Het is ook bekend als ijzervitriool.

We verkopen de meststof als 'IJzersulfaat' en de technische stof 'IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat'. De ijzersulfaat meststof is een wit licht groenig tot oranje bruin poeder voor gebruik in de tuin. Het ijzer(II)sulfaat heptahydraat kan ook tegen mos gebruikt worden maar wordt ook veel in de (afval)waterzuivering gebruikt.   

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Ijzer(II)Sulfaat Heptahydraat (tech) Ijzer(II)Sulfaat Heptahydraat, blauw-groene kristallen (mosdood) Producten
IJzersulfaat IJzersulfaat meststof Producten

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Groene kristallen
Synoniemen:
Ijzervitriool
UN:
IUPAC:
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat
CAS Nr:
7720-78-7
EEG Index:
231-753-5
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Groene kristallen

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28332910

Vaak samen besteld:

Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Aluminiumsulfaat 1Kg
Aluminiumsulfaat 1Kg
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
FG Korrelkalk 15% MgO 25kg
FG Korrelkalk 15% MgO 25kg
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Mangaansulfaat 1kg
Mangaansulfaat 1kg
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Mangaansulfaat 125gr
Mangaansulfaat 125gr
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr