Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Ijzer(II)Sulfaat Heptahydraat (tech)

IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

Bestellen


Stuksprijs: €2.02 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Groene kristallen
Synoniemen:
Ijzervitriool
UN:
IUPAC:
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat
CAS Nr:
7720-78-7
EEG Index:
231-753-5
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Groene kristallen

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28332910

Vaak samen besteld:

Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
CalciumChloride Parel 75gr
CalciumChloride Parel 75gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Natriumchloraat 100gr
Natriumchloraat 100gr
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
PH 4.00
PH 4.00
PH 9.18
PH 9.18
PH 6.86
PH 6.86
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Natriummetasilicaat 1Kg
Natriummetasilicaat 1Kg
Magnesiumchloride 100gr
Magnesiumchloride 100gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Kobaltsulfaat 100gr
Kobaltsulfaat 100gr