Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Ijzer(II)Sulfaat Heptahydraat (tech)

IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr

IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr

Bestellen


Stuksprijs: €7.23 (ex btw)
Bestellen

36 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Groene kristallen
Synoniemen:
Ijzervitriool
UN:
IUPAC:
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat
CAS Nr:
7720-78-7
EEG Index:
231-753-5
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Groene kristallen

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332910

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Borax Decahydraat 5000gr
Borax Decahydraat 5000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 5000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 5000gr
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Wijnsteenzuur 1000 gram
Wijnsteenzuur 1000 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
NPK 12-61-0 multi-MAP 1kg
NPK 12-61-0 multi-MAP 1kg
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Mangaansulfaat 1kg
Mangaansulfaat 1kg
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram