Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Ijzer(II)Sulfaat Heptahydraat (tech)

IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr

IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr

Bestellen


Stuksprijs: €7.23 (ex btw)
Bestellen

4 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Groene kristallen
Synoniemen:
Ijzervitriool
UN:
IUPAC:
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat
CAS Nr:
7720-78-7
EEG Index:
231-753-5
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Groene kristallen

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332910

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Knijpfles 1000ml
Knijpfles 1000ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Aluminiumsulfaat 1Kg
Aluminiumsulfaat 1Kg
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Kobaltsulfaat 100gr
Kobaltsulfaat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Maatlepels RVS Klein
Maatlepels RVS Klein
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Mangaan 100gr
Mangaan 100gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Natriumchloride 15kg zak in doos
Natriumchloride 15kg zak in doos
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumchloride 4kg
Magnesiumchloride 4kg
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Natriumsulfaat 1000gr
Natriumsulfaat 1000gr