Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Ijzer(II)Sulfaat Heptahydraat (tech)

IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr

IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr

Bestellen


Stuksprijs: €7.23 (ex btw)
Bestellen

8 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Groene kristallen
Synoniemen:
Ijzervitriool
UN:
IUPAC:
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat
CAS Nr:
7720-78-7
EEG Index:
231-753-5
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Groene kristallen

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332910

Vaak samen besteld:

Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Aluminiumsulfaat 5Kg
Aluminiumsulfaat 5Kg
Calciumcarbonaat 5000gr
Calciumcarbonaat 5000gr
Calciumhydroxide 25kg
Calciumhydroxide 25kg
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumnitraat 150 gram