De isopropylalcohol is weer beschikbaar: Isopropylalcohol 70 en 99.9%

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Ijzer(II)Sulfaat Heptahydraat (tech)

IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr

IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr

Bestellen


Prijs: €7.23
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Groene kristallen
Synoniemen:
Ijzervitriool
UN:
IUPAC:
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat
CAS Nr:
7720-78-7
EEG Index:
231-753-5
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Groene kristallen

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332910;


Vaak samen besteld:

Borax Decahydraat 1000gr

Borax Decahydraat 1000gr

Natriumfosfaat 1000gr

Natriumfosfaat 1000gr

Trinatriumcitraat 1kg (Alfa Aesar 99%)

Trinatriumcitraat 1kg (Alfa Aesar 99%)

Kobaltsulfaat 100gr

Kobaltsulfaat 100gr

Natriummolybdaat 100gr

Natriummolybdaat 100gr

Calciumchloride Vlokken 70-100% 5kg

Calciumchloride Vlokken 70-100% 5kg