Naar categorie: Metalen Naar product: Gadolinium metaal en zouten

Gadolinium(III)Fluoride 1000gr

Gadolinium(III)Fluoride 1000gr

GdF3

Verpakt in een stevige plastic pot met schroefdeksel.

Zuiverheid 4N, 99.99%Bestellen


Stuksprijs: €353.72 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 5 tot 14 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Gadolinium(III)Fluoride
CAS Nr:
13765-26-9
EEG Index:
237-369-4
Formule:
GdF3
Mol. Massa:
214.250
Dichtheid:
7.100
Smeltpunt:
1231.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code: