Naar categorie: Zuren Naar product: Fumaarzuur

Fumaarzuur 25kg

Bulk verpakking fumaarzuur, zak van 25kg.

Levertijd ongeveer 4-7 werkdagen.

Niet onderworpen aan het ADR (levering via DHL)


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze kristallijne stof met een fruitachtige smaak
Synoniemen:
fumaarzuur buteendizuur allomaleïnezuur,
UN:
IUPAC:
Fumaarzuur
CAS Nr:
110-17-8
EEG Index:
203-743-0
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
Verzendunits:
35
HS Code: