Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.
Naar categorie: Zuren Naar product: Fumaarzuur

Fumaarzuur 1000gr

Fumaarzuur (2-buteendizuur) wordt gebruikt bij de productie van polyester harsen, polyolen, verven en appelzuur.

Het wordt algemeen gebruikt als voedingsadditief en dieetsupplementen en soms ter vervanging van wijnsteenzuur in dranken en bakpoeder. Het E-nummer van fumaarzuur is E297.

Fumaarzuur wordt soms gebruikt in de behandeling van psoriasis en leidt tot een remming van de groei van cellen van de opperhuid.

Inhoud: 1000 gram
Zuiverheid: >99.5%


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze kristallijne stof met een fruitachtige smaak
Synoniemen:
fumaarzuur buteendizuur allomaleïnezuur,
UN:
IUPAC:
Fumaarzuur
CAS Nr:
110-17-8
EEG Index:
203-743-0
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code: