Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Zuren Naar product: Fosforzuur

Fosforzuur 75% 100ml

Verpakt in een donker glazen flesje van 100ml       


Bestellen


Stuksprijs: €3.26 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: FOSFORZUUR  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 3 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof wanneer puur, heldere vloeistof in oplossing
Synoniemen:
orthofosforzuur, triwaterstoffosfaat
UN:
1805
IUPAC:
Fosforzuur
CAS Nr:
7664-38-2
EEG Index:
231-633-2
Formule:
H3PO4
SMILES:
OP(O)(=O)O
Mol. Massa:
97.995
Dichtheid:
2.030
Smeltpunt:
42.350 °C
Kookpunt:
213.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.17 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28092000

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Stop rood rubber 31-38mm
Stop rood rubber 31-38mm
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Waterstofperoxide 50% 1L
Waterstofperoxide 50% 1L
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Mierenzuur 85% 100ml
Mierenzuur 85% 100ml
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Luminol 1 gram
Luminol 1 gram
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
d-Limoneen 100ml
d-Limoneen 100ml