Naar categorie: Zuren Naar product: Fosforzuur

Fosforzuur 75% 100ml

Verpakt in een donker glazen flesje van 100ml       


Bestellen


Stuksprijs: €2.02 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof wanneer puur, heldere vloeistof in oplossing
Synoniemen:
orthofosforzuur, triwaterstoffosfaat
UN:
1805
IUPAC:
Fosforzuur
CAS Nr:
7664-38-2
EEG Index:
231-633-2
Formule:
H3PO4
SMILES:
OP(O)(=O)O
Mol. Massa:
97.995
Dichtheid:
2.030
Smeltpunt:
42.350 °C
Kookpunt:
213.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.17 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28092000

Vaak samen besteld:

Stop rood rubber 31-38mm
Stop rood rubber 31-38mm
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Mierenzuur 85% 100ml
Mierenzuur 85% 100ml
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Luminol 1 gram
Luminol 1 gram
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr