Naar categorie: Zuren Naar product: Fosforzuur

Fosforzuur 75% 100ml

Verpakt in een donker glazen flesje van 100ml       


Bestellen


Stuksprijs: €2.02 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof wanneer puur, heldere vloeistof in oplossing
Synoniemen:
orthofosforzuur, triwaterstoffosfaat
UN:
1805
IUPAC:
Fosforzuur
CAS Nr:
7664-38-2
EEG Index:
231-633-2
Formule:
H3PO4
SMILES:
OP(O)(=O)O
Mol. Massa:
97.995
Dichtheid:
2.030
Smeltpunt:
42.350 °C
Kookpunt:
213.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.17 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28092000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Salpeterzuur 100ml 3%
Salpeterzuur 100ml 3%
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Natriummetasilicaat 1Kg
Natriummetasilicaat 1Kg
0.5ml Plastic Pipette x10
0.5ml Plastic Pipette x10
Ammoniak 25% 100ml
Ammoniak 25% 100ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Kaliumhydroxide 100gr
Kaliumhydroxide 100gr
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Thinner 1L
Thinner 1L
Oxaalzuur 500gr
Oxaalzuur 500gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Ammoniumpersulfaat  100gr
Ammoniumpersulfaat 100gr
Kaliumferricyanide 1kg
Kaliumferricyanide 1kg
Natriumchloride 125gr
Natriumchloride 125gr
Natriumsulfaat 100gr
Natriumsulfaat 100gr
Horlogeglas Set 40-150mm
Horlogeglas Set 40-150mm
Calibreergewicht 1 gram
Calibreergewicht 1 gram
Calibreergewicht 2 gram
Calibreergewicht 2 gram