Naar categorie: Zuren Naar product: Fosforzuur

Fosforzuur 75% 100ml

Verpakt in een donker glazen flesje van 100ml       


Bestellen


Stuksprijs: €2.02 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof wanneer puur, heldere vloeistof in oplossing
Synoniemen:
orthofosforzuur, triwaterstoffosfaat
UN:
1805
IUPAC:
Fosforzuur
CAS Nr:
7664-38-2
EEG Index:
231-633-2
Formule:
H3PO4
SMILES:
OP(O)(=O)O
Mol. Massa:
97.995
Dichtheid:
2.030
Smeltpunt:
42.350 °C
Kookpunt:
213.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.17 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28092000

Vaak samen besteld:

Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Glycerol 20L
Glycerol 20L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Ijzerchloride 40% 100ml
Ijzerchloride 40% 100ml
Kaliumhydroxide 100gr
Kaliumhydroxide 100gr
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Actief Kool (granulaat) 10kg
Actief Kool (granulaat) 10kg
Salpeterzuur 100ml 3%
Salpeterzuur 100ml 3%
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Natriumcarbonaat 80 gram
Natriumcarbonaat 80 gram