Naar categorie: Zuren Naar product: Fosforzuur

Fosforzuur 59% 1L

Fosforzuur 59% 1L

Verpakt in een heldere HDPE fles met kindveilige sluiting.


Bestellen


Stuksprijs: €5.21 (ex btw)
Bestellen

10 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof wanneer puur, heldere vloeistof in oplossing
Synoniemen:
orthofosforzuur, triwaterstoffosfaat
UN:
1805
IUPAC:
Fosforzuur
CAS Nr:
7664-38-2
EEG Index:
231-633-2
Formule:
H3PO4
SMILES:
OP(O)(=O)O
Mol. Massa:
97.995
Dichtheid:
2.030
Smeltpunt:
42.350 °C
Kookpunt:
213.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.60 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28092000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Salpeterzuur 1L 38%
Salpeterzuur 1L 38%
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Citroenzuur 50% 1000ml
Citroenzuur 50% 1000ml
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
CalciumChloride (parel) 20kg in emmer
CalciumChloride (parel) 20kg in emmer
Natriumbenzoaat 500gr
Natriumbenzoaat 500gr
Zwavel Granulaat 5kg
Zwavel Granulaat 5kg
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr