Naar categorie: Zuren Naar product: Fosforzuur

Fosforzuur 59% 1L

Fosforzuur 59% 1L

Verpakt in een heldere HDPE fles met kindveilige sluiting.


Bestellen


Stuksprijs: €5.21 (ex btw)
Bestellen

17 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof wanneer puur, heldere vloeistof in oplossing
Synoniemen:
orthofosforzuur, triwaterstoffosfaat
UN:
1805
IUPAC:
Fosforzuur
CAS Nr:
7664-38-2
EEG Index:
231-633-2
Formule:
H3PO4
SMILES:
OP(O)(=O)O
Mol. Massa:
97.995
Dichtheid:
2.030
Smeltpunt:
42.350 °C
Kookpunt:
213.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.60 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28092000

Vaak samen besteld:

Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Algenkalk Granulaat 4kg
Algenkalk Granulaat 4kg
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
CalciumChloride (parel) 20kg in emmer
CalciumChloride (parel) 20kg in emmer
Natriumbenzoaat 500gr
Natriumbenzoaat 500gr
Zwavel Granulaat 5kg
Zwavel Granulaat 5kg
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml