Voor het eerst sinds 2014 gaan wij een weekje op vakantie tussen 27 en 31 december, we zijn dan telefonisch gesloten en uw bestelling wordt direct na onze vrije dagen verstuurd.

Naar categorie: Zuren Naar product: Fosforzuur

Fosforzuur 59% 1L

Fosforzuur 59% 1L

Verpakt in een heldere HDPE fles met kindveilige sluiting.


Bestellen


Stuksprijs: €5.21 (ex btw)
Bestellen

11 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof wanneer puur, heldere vloeistof in oplossing
Synoniemen:
orthofosforzuur, triwaterstoffosfaat
UN:
1805
IUPAC:
Fosforzuur
CAS Nr:
7664-38-2
EEG Index:
231-633-2
Formule:
H3PO4
SMILES:
OP(O)(=O)O
Mol. Massa:
97.995
Dichtheid:
2.030
Smeltpunt:
42.350 °C
Kookpunt:
213.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.60 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28092000

Vaak samen besteld:

Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Oxaalzuur 4500gr
Oxaalzuur 4500gr
Gallium 100gr
Gallium 100gr
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Luminol 1 gram
Luminol 1 gram
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Tricel Professional Totaalwasmiddel 15Kg
Tricel Professional Totaalwasmiddel 15Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
KP Oplossing 1:10 1000ml
KP Oplossing 1:10 1000ml
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg