Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Ethylacetaat

Ethylacetaat 1L

ethyl acetaat Verpakt in een plastic fles met kindveilige sluiting

Zuiverheid >99.5%

Bestellen


Stuksprijs: €7.15 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 5 tot 14 werkdagen


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: ETHYLACETAAT  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 50 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een typerende (aangename) geur
Synoniemen:
ethylethanoaat,azijnzure ethylester, azijnether, ESTP, acetoxyethaan, acetidine
UN:
1173
IUPAC:
Ethylacetaat
CAS Nr:
141-78-6
EEG Index:
205-500-4
Formule:
C4H8O2
SMILES:
CCOC(=O)C
Mol. Massa:
88.105
Dichtheid:
0.897
Smeltpunt:
-83.600 °C
Kookpunt:
77.100 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: Verwijderd houden van hitte, vonken of open vlammen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.90 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29153100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Kaliumchloride 99% 5Kg
Kaliumchloride 99% 5Kg
Paraformaldehyde 900 gram
Paraformaldehyde 900 gram
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Isopropylalcohol 20L
Isopropylalcohol 20L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Azijnzuur 70% 100ml
Azijnzuur 70% 100ml
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Handweegschaal 40kg +-10gr
Handweegschaal 40kg +-10gr
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Bürkle tray, PP wit, 180x240mm, 1.5L
Bürkle tray, PP wit, 180x240mm, 1.5L
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg