Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Ethylacetaat

Ethylacetaat 1L

ethyl acetaat Verpakt in een plastic fles met kindveilige sluiting

Zuiverheid >99.5%

Bestellen


Stuksprijs: €7.15 (ex btw)
Bestellen

9 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: ETHYLACETAAT  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 50 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een typerende (aangename) geur
Synoniemen:
ethylethanoaat,azijnzure ethylester, azijnether, ESTP, acetoxyethaan, acetidine
UN:
1173
IUPAC:
Ethylacetaat
CAS Nr:
141-78-6
EEG Index:
205-500-4
Formule:
C4H8O2
SMILES:
CCOC(=O)C
Mol. Massa:
88.105
Dichtheid:
0.897
Smeltpunt:
-83.600 °C
Kookpunt:
77.100 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: Verwijderd houden van hitte, vonken of open vlammen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.90 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29153100

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Urea 880gr
Urea 880gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Ethylacetaat 20L
Ethylacetaat 20L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Xyleen 1 Liter
Xyleen 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml