Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Ethanol

Ethanol (gedenatureerd) 200L (drum)

Ethanol (gedenatureerd) 200L (drum)

Bestellen


Stuksprijs: €459.50 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagen


ADR Zending: ETHANOL, 3, II (D/E)

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze, ontvlambare vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
Ethylalcohol,EtOH, alcohol
UN:
1170
IUPAC:
Ethanol
CAS Nr:
64-17-5
EEG Index:
200-578-6
Formule:
C2H6O
SMILES:
CCO
Mol. Massa:
46.069
Dichtheid:
0.790
Smeltpunt:
-114.400 °C
Kookpunt:
78.370 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
ADR: ETHANOL, 3, II (D/E), 160kg
Opslag: In een afgesloten fles of vat in een brandveilige opslagruimte

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H371 - Kan schade aan organen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Transport

Kenmerk:
UN1170 ETHANOL, 3, II (D/E), 160kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
600
Verpakkingstype:
Drum 200L
Netto Gewicht:
160.00 KG
HS Code:
22071090

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 7% 20L
Waterstofperoxide 7% 20L
Malachiet Groen 25gr
Malachiet Groen 25gr
Methyleen Blauw 5gr
Methyleen Blauw 5gr