Naar categorie: Oplosmiddelen

Ethanol Ketonatus 96

Ethanol Ketonatus 96 1000ml

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Ethanol Ketonatus 96 1000ml Ethanol Ketonatus 96 1000ml €3.84 €4.65 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze, ontvlambare vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
Ethylalcohol,EtOH, alcohol
UN:
1170
IUPAC:
Ethanol
CAS Nr:
64-17-5
EEG Index:
200-578-6
Formule:
C2H6O
SMILES:
CCO
Mol. Massa:
46.069
Dichtheid:
0.790
Smeltpunt:
-114.400 °C
Kookpunt:
78.370 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: In een afgesloten fles of vat in een brandveilige opslagruimte

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H371 - Kan schade aan organen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Transport

Kenmerk:
UN1170
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
22071090;


Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Zwavelzuur 96-98% 1 Liter

Zwavelzuur 96-98% 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Stop rood rubber 21-27mm

Stop rood rubber 21-27mm

Stop rood rubber 26-32mm

Stop rood rubber 26-32mm

Aceton >99% 100ml

Aceton >99% 100ml