Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Ethanol

Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)

5L ethanol in stapelbare jerrycan

Deze verpakking moet via het ADR verzonden worden. De meeste 5L verpakkingen kunnen wij in beperkte aantallen in een doos onder het ADR als colli versturen. Dit scheelt aanzienlijk in de verzendkosten.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €15.66 €18.95 0
Vanaf 8 stuks: €14.01 €16.95 8

Stuksprijs: €15.66 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 5 tot 14 werkdagen


ADR Zending: ETHANOL, 3, II (D/E), 4Kg

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze, ontvlambare vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
Ethylalcohol,EtOH, alcohol
UN:
1170
IUPAC:
Ethanol
CAS Nr:
64-17-5
EEG Index:
200-578-6
Formule:
C2H6O
SMILES:
CCO
Mol. Massa:
46.069
Dichtheid:
0.790
Smeltpunt:
-114.400 °C
Kookpunt:
78.370 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Irriterend Brandbaar
ADR: ETHANOL, 3, II (D/E), 4Kg
Opslag: In een afgesloten fles of vat in een brandveilige opslagruimte

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H371 - Kan schade aan organen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Transport

Kenmerk:
UN1170 ETHANOL, 3, II (D/E), 4Kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
15
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
4.00 KG
HS Code:
22071090

Vaak samen besteld:

Demiwater 20L
Demiwater 20L
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Thinner 20L
Thinner 20L
Thinner 5L
Thinner 5L
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Demiwater 1000L IBC
Demiwater 1000L IBC
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter