Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Ethanol - Ethylalcohol

Ethanol 100ml (glas, gedenatureerd)

Ethanol 100ml

Verpakt in een donkerglazen flesje met kindveilige dop en garantie seal.

  • 99% Ethanol
  • 0.95% Methylethylketone
  • 0.03% Methylisopropylketone
  • 0.02% Methyl-3-heptanone
  • 0,01g BITREX


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze, ontvlambare vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
Ethylalcohol,EtOH, alcohol
UN:
1170
IUPAC:
Ethanol
CAS Nr:
64-17-5
EEG Index:
200-578-6
Formule:
C2H6O
SMILES:
CCO
Mol. Massa:
46.069
Dichtheid:
0.790
Smeltpunt:
-114.400 °C
Kookpunt:
78.370 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
Opslag: In een afgesloten fles of vat in een brandveilige opslagruimte

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H371 - Kan schade aan organen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.08 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
22071090;


Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 10% 1L

Waterstofperoxide 10% 1L

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Glycerol 1L

Glycerol 1L

Waterstofperoxide 3% 1L

Waterstofperoxide 3% 1L

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm