Naar categorie: Hulpmiddelen Naar product: Calciumhydroxide - Gebluste Kalk

Calciumhydroxide 500gr

Eclat gebluste poederkalk wordt gebruikt als bodemverbeteraar in land- en tuinbouw. Hoewel het nauwelijks door de planten wordt opgenomen, is het onmisbaar, omdat het zuren (als oxaalzuur) neutraliseert. Daarmee wordt plantvergiftiging voorkomen. Kalk is noodzakelijk voor de vorming van humus, het verbetert de structuur van de bodem en de opname van voedingsstoffen. Verder bevordert het de stikstofbinding die van bacteriën komt. Vijvers en dergelijke kunnen eveneens worden bekalkt om de PH-waarde te verhogen.

Ook voor dierlijke organismen is kalk onmisbaar. Daarom wordt calciumcarbonaat aan mengvoeder toegevoegd, zowel in de vorm van steenkalk als in de vorm vanbeendermeel.


Verpakt in een plastic emmertje van 1Kg


Bestellen


Stuksprijs: €2.85 (ex btw)
Bestellen

1 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Zacht wit poeder
Synoniemen:
gebluste kalk, calciumdihydroxide, kalkwater
UN:
IUPAC:
Calciumhydroxide
CAS Nr:
1305-62-0
EEG Index:
215-137-3
Formule:
Ca(OH)2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit Beige

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
0.50 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumsulfaat 1000gr
Natriumsulfaat 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Kaliumbicarbonaat 1000gr
NPK 15-5-30+3 1000gr
NPK 15-5-30+3 1000gr
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Calciumoxide 700gr
Calciumoxide 700gr
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Calciumoxide 200gr
Calciumoxide 200gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ammonia 1L
Ammonia 1L