Naar categorie: Hulpmiddelen Naar product: Calciumhydroxide - Gebluste Kalk

Calciumhydroxide 2500gr

Eclat gebluste poederkalk wordt gebruikt als bodemverbeteraar in land- en tuinbouw. Hoewel het nauwelijks door de planten wordt opgenomen, is het onmisbaar, omdat het zuren (als oxaalzuur) neutraliseert. Daarmee wordt plantvergiftiging voorkomen. Kalk is noodzakelijk voor de vorming van humus, het verbetert de structuur van de bodem en de opname van voedingsstoffen. Verder bevordert het de stikstofbinding die van bacteriën komt. Vijvers en dergelijke kunnen eveneens worden bekalkt om de PH-waarde te verhogen.

Ook voor dierlijke organismen is kalk onmisbaar. Daarom wordt calciumcarbonaat aan mengvoeder toegevoegd, zowel in de vorm van steenkalk als in de vorm vanbeendermeel.

Verpakt in een stevige plastic emmer van 5L / 2500gr.


Bestellen


Prijs: €7.60
Bestellen
6 stuk(s) op voorraad


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Zacht wit poeder
Synoniemen:
gebluste kalk, calciumdihydroxide, kalkwater
UN:
IUPAC:
Calciumhydroxide
CAS Nr:
1305-62-0
EEG Index:
215-137-3
Formule:
Ca(OH)2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit Beige

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 5Kg
Netto Gewicht:
2.50 KG
Verzendunits:
6
HS Code:

Vaak samen besteld:

PH 6.86
PH 6.86
Aluminiumsulfaat 1Kg
Aluminiumsulfaat 1Kg
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
PH 4.00
PH 4.00
PH 9.18
PH 9.18
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aluminiumsulfaat 5Kg
Aluminiumsulfaat 5Kg
Digitale pH meter
Digitale pH meter
Calciumcarbonaat 5000gr
Calciumcarbonaat 5000gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Calciumoxide 700gr
Calciumoxide 700gr
Calciumoxide 200gr
Calciumoxide 200gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 5000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 5000gr