Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Di-Ethylether (ether)

Di-Ethylether 5L

di ethyl ether molecule Di-Ethylether 5L (jerrycan)


Bestellen


Stuksprijs: €73.14 (ex btw)
Bestellen

7 stuk(s) op voorraad


ADR Zending: DIETHYLETHER (ETHYLETHER), 3, I (D/E)
Categorie III - DRUGS PRECURSOR: DI-ETHYLETHER  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 30 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
ethylether, ethyloxide, diethylether, ether, ethoxiethaan
UN:
1155
IUPAC:
di-Ethylether
CAS Nr:
60-29-7
EEG Index:
200-467-2
Formule:
C4H10O
SMILES:
CCOCC
Mol. Massa:
74.120
Dichtheid:
0.713
Smeltpunt:
-116.000 °C
Kookpunt:
35.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
ADR: DIETHYLETHER (ETHYLETHER), 3, I (D/E)
Opslag: In een afgesloten fles, verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H224 - Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 - Schadelijk bij inslikken
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Damp niet inademen.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.

Transport

Kenmerk:
UN1155 DIETHYLETHER (ETHYLETHER), 3, I (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
I
Punten:
250
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
3.50 KG
HS Code:
29091100

Vaak samen besteld:

Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Stop rood rubber 31-38mm
Stop rood rubber 31-38mm
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Mierenzuur 85% 100ml
Mierenzuur 85% 100ml
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Hexaan 100ml
Hexaan 100ml
Natriumsulfaat 5000gr
Natriumsulfaat 5000gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml