Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Di-Ethylether (ether)

Di-Ethylether 30ml

di ethyl ether 30ml

Diethylether van hoge zuiverheid: 99.5%

Verpakt in voor verzending vrijgestelde hoeveelheid: 30ml

Verzonden via DHL


Bestellen


Stuksprijs: €1.86 (ex btw)
Bestellen

19 stuk(s) op voorraad


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: DI-ETHYLETHER  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 30 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
ethylether, ethyloxide, diethylether, ether, ethoxiethaan
UN:
1155
IUPAC:
di-Ethylether
CAS Nr:
60-29-7
EEG Index:
200-467-2
Formule:
C4H10O
SMILES:
CCOCC
Mol. Massa:
74.120
Dichtheid:
0.713
Smeltpunt:
-116.000 °C
Kookpunt:
35.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: In een afgesloten fles, verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H224 - Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 - Schadelijk bij inslikken
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Damp niet inademen.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.03 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.02 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29091100

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Calciumhypochloriet 100gr
Calciumhypochloriet 100gr
Stop rood rubber 14-18mm
Stop rood rubber 14-18mm
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Yara Amnitra 1L
Yara Amnitra 1L
50ml Meetpipet AS
50ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Propyleenglycol 1000ml
Propyleenglycol 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Stop rood rubber 47-55mm
Stop rood rubber 47-55mm