Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Di-Ethylether (ether)

Di-Ethylether 300ml

di ethyl ether molecule

Di-Ethylether 300ml (glazen fles)

Verzending via ADR koerier


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.74 €6.95 0
Vanaf 4 stuks: €4.92 €5.95 4
Vanaf 12 stuks: €4.30 €5.20 12

Stuksprijs: €5.74 (ex btw)
Bestellen

599 stuk(s) op voorraad


ADR Zending: DIETHYLETHER (ETHYLETHER), 3, I (D/E)
Categorie III - DRUGS PRECURSOR: DI-ETHYLETHER  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 30 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
ethylether, ethyloxide, diethylether, ether, ethoxiethaan
UN:
1155
IUPAC:
di-Ethylether
CAS Nr:
60-29-7
EEG Index:
200-467-2
Formule:
C4H10O
SMILES:
CCOCC
Mol. Massa:
74.120
Dichtheid:
0.713
Smeltpunt:
-116.000 °C
Kookpunt:
35.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
ADR: DIETHYLETHER (ETHYLETHER), 3, I (D/E)
Opslag: In een afgesloten fles, verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H224 - Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 - Schadelijk bij inslikken
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Damp niet inademen.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.

Transport

Kenmerk:
UN1155 DIETHYLETHER (ETHYLETHER), 3, I (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
I
Punten:
17
Verpakkingstype:
Glas 300ml
Netto Gewicht:
0.20 KG
HS Code:
29091100

Vaak samen besteld:

Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumpercarbonaat 25kg
Natriumpercarbonaat 25kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Oxaalzuur 25Kg
Oxaalzuur 25Kg
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
14 in 1 watertest strips 100stuks
14 in 1 watertest strips 100stuks