Naar categorie: Zuren Naar product: Citroenzuur (mono- en anhydraat)

Citroenzuur Anhydraat 5kg

Citroenzuur Anhydraat 5kg

Verpakt in een stevige witte emmer.

Bestellen


Stuksprijs: €16.49 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagen


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: CITROENZUUR  meer informatie

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kristallijne witte vaste stof
Synoniemen:
2-hydroxy-1,2,3-propaantricarboxylzuur
UN:
IUPAC:
Citroenzuur
CAS Nr:
77-92-9
EEG Index:
201-069-1
Formule:
C6H8O7
SMILES:
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Mol. Massa:
192.120
Dichtheid:
1.665
Smeltpunt:
156.000 °C
Kookpunt:
175.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Irriterend voor de ogen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 5Kg
Netto Gewicht:
5.00 KG
Verzendunits:
5
HS Code:
29181400

Vaak samen besteld:

Lepelspatel PA 180mm
Lepelspatel PA 180mm
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Aluminiumsulfaat 1Kg
Aluminiumsulfaat 1Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumbicarbonaat 12.5kg
Natriumbicarbonaat 12.5kg
Calciumhypochloriet 5Kg
Calciumhypochloriet 5Kg
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg