Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 96 items

Naar categorie: Zuren Naar product: Citroenzuur (mono- en anhydraat)

Citroenzuur Anhydraat 1kg

Citroenzuur Anhydraat 1kg

Verpakt in een stevige witte emmer van 1000 gram.


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kristallijne witte vaste stof
Synoniemen:
2-hydroxy-1,2,3-propaantricarboxylzuur
UN:
IUPAC:
Citroenzuur
CAS Nr:
77-92-9
EEG Index:
201-069-1
Formule:
C6H8O7
SMILES:
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Mol. Massa:
192.120
Dichtheid:
1.665
Smeltpunt:
156.000 °C
Kookpunt:
175.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Irriterend voor de ogen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29181400

Vaak samen besteld:

Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Citroenzuur Anhydraat 5kg
Citroenzuur Anhydraat 5kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Calciumchloride Vlokken 70-100% 5kg
Calciumchloride Vlokken 70-100% 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter