Naar categorie: Zuren Naar product: Citroenzuur

Citroenzuur Monohydraat 5Kg

Verpakt in een stevige plastic emmer van 5000 gram

Bestellen


Prijs: €11.53
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagen

Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: CITROENZUUR  meer informatie

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kristallijne witte vaste stof
Synoniemen:
2-hydroxy-1,2,3-propaantricarboxylzuur
UN:
IUPAC:
Citroenzuur
CAS Nr:
77-92-9
EEG Index:
201-069-1
Formule:
C6H8O7
SMILES:
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Mol. Massa:
192.120
Dichtheid:
1.665
Smeltpunt:
156.000 °C
Kookpunt:
175.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Irriterend voor de ogen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 5Kg
Netto Gewicht:
5.00 KG
Verzendunits:
7
HS Code:
29181400;


Vaak samen besteld:

Natriumbicarbonaat 5Kg

Natriumbicarbonaat 5Kg

Fles HDPE 1L

Fles HDPE 1L

Natriumhydroxide 1000gr

Natriumhydroxide 1000gr

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Natriumbicarbonaat 1200 gram

Natriumbicarbonaat 1200 gram

Zwembad 6 in 1 teststrips / Chloor test

Zwembad 6 in 1 teststrips / Chloor test