Naar categorie: Zuren Naar product: Citroenzuur (mono- en anhydraat)

Citroenzuur 50% 1000ml

Citroenzuur 50% 1000ml

Oplossing voor gebruik in plantenvoeding.

Bestellen


Stuksprijs: €5.69 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: CITROENZUUR  meer informatie

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kristallijne witte vaste stof
Synoniemen:
2-hydroxy-1,2,3-propaantricarboxylzuur
UN:
IUPAC:
Citroenzuur
CAS Nr:
77-92-9
EEG Index:
201-069-1
Formule:
C6H8O7
SMILES:
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Mol. Massa:
192.120
Dichtheid:
1.665
Smeltpunt:
156.000 °C
Kookpunt:
175.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Irriterend voor de ogen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.67 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29181400

Vaak samen besteld:

Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Citroenzuur Anhydraat 5kg
Citroenzuur Anhydraat 5kg
Salpeterzuur 1L 38%
Salpeterzuur 1L 38%
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Natriummetabisulfiet 100gr
Natriummetabisulfiet 100gr
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Calciumcarbonaat 150gr
Calciumcarbonaat 150gr