Naar categorie: Zuren Naar product: Citroenzuur (mono- en anhydraat)

Citroenzuur Monohydraat 25Kg

Bulk verpakking

Verzending binnen 24 uur indien op voorraad

Bestellen


Prijs: €33.02
Bestellen
5 stuk(s) op voorraad

Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: CITROENZUUR  meer informatie

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kristallijne witte vaste stof
Synoniemen:
2-hydroxy-1,2,3-propaantricarboxylzuur
UN:
IUPAC:
Citroenzuur
CAS Nr:
77-92-9
EEG Index:
201-069-1
Formule:
C6H8O7
SMILES:
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Mol. Massa:
192.120
Dichtheid:
1.665
Smeltpunt:
156.000 °C
Kookpunt:
175.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Irriterend voor de ogen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
Verzendunits:
25
HS Code:
29181400;


Vaak samen besteld:

Zwavelzuur 96-98% 1 Liter

Zwavelzuur 96-98% 1 Liter

Zoutzuur 30% 20 Liter

Zoutzuur 30% 20 Liter

Natriumbicarbonaat 25Kg

Natriumbicarbonaat 25Kg

Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg

Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg

CalciumChloride (parel) 25kg

CalciumChloride (parel) 25kg

Plastic emmer 5600ml

Plastic emmer 5600ml