Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Zuren Naar product: Citroenzuur (mono- en anhydraat)

Citroenzuur Monohydraat 100 gram

Verpakt in plastic potje met schroefdeksel van 100 gram.

Bestellen


Stuksprijs: €1.56 (ex btw)
Bestellen

11 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: CITROENZUUR  meer informatie

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kristallijne witte vaste stof
Synoniemen:
2-hydroxy-1,2,3-propaantricarboxylzuur
UN:
IUPAC:
Citroenzuur
CAS Nr:
77-92-9
EEG Index:
201-069-1
Formule:
C6H8O7
SMILES:
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Mol. Massa:
192.120
Dichtheid:
1.665
Smeltpunt:
156.000 °C
Kookpunt:
175.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Irriterend voor de ogen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29181400

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Fy ALK 1000 gram
Fy ALK 1000 gram
Ascorbinezuur 100gr
Ascorbinezuur 100gr
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
Citroenzuur Anhydraat 100gr
Citroenzuur Anhydraat 100gr
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter