Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Calciumoxide / Ongebluste Kalk

Calciumoxide 5Kg

5Kg verpakt in een stevige plastic emmer

Bestellen


Stuksprijs: €15.21 (ex btw)
Bestellen

14 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
ongebluste kalk, gebrande kalk
UN:
1910
IUPAC:
Calciumoxide
CAS Nr:
1305-78-8
EEG Index:
Formule:
CaO
Mol. Massa:
56.000
Dichtheid:
3.000
Smeltpunt:
2572.000 °C
Kookpunt:
2850.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 5Kg
Netto Gewicht:
5.00 KG
Verzendunits:
7
HS Code:
25221000

Vaak samen besteld:

Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Ascorbinezuur 1000gr
Ascorbinezuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L