Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 399 items

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Calciumoxide / Ongebluste Kalk

Calciumoxide 25Kg

Calciumoxide 25Kg

Verpakt in een papieren zak, gelijk aan hoe cement verpakt wordt. Houd dus rekening met veel stof . Een enkele zak versturen we indien we emmers over hebben vanwege het gemak in een 32 liter emmer als zak in geheel, dit kunnen we echter niet garanderen


2-5 werkdagen levertijd

      

Bestellen


Stuksprijs: €18.14 (ex btw)
In winkelwagen: €18.14 (€21.95 inc. btw)

10 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
ongebluste kalk, gebrande kalk
UN:
1910
IUPAC:
Calciumoxide
CAS Nr:
1305-78-8
EEG Index:
Formule:
CaO
Mol. Massa:
56.000
Dichtheid:
3.000
Smeltpunt:
2572.000 °C
Kookpunt:
2850.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
Verzendunits:
31
HS Code:
25221000

Vaak samen besteld:

Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr