Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Calciumoxide / Ongebluste Kalk

Calciumoxide 200gr

       Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel.

Inhoud 200gr                       


Bestellen


Stuksprijs: €2.19 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
ongebluste kalk, gebrande kalk
UN:
1910
IUPAC:
Calciumoxide
CAS Nr:
1305-78-8
EEG Index:
Formule:
CaO
Mol. Massa:
56.000
Dichtheid:
3.000
Smeltpunt:
2572.000 °C
Kookpunt:
2850.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.20 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
25221000

Vaak samen besteld:

Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Calciumoxide 700gr
Calciumoxide 700gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Methyl Orange 10gr
Methyl Orange 10gr
Fenolftaleïne 20 gram
Fenolftaleïne 20 gram
Urea 880gr
Urea 880gr
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram