Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Calciumoxide / Ongebluste Kalk

Calciumoxide 200gr

       Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel.

Inhoud 200gr                       


Bestellen


Stuksprijs: €2.19 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
ongebluste kalk, gebrande kalk
UN:
1910
IUPAC:
Calciumoxide
CAS Nr:
1305-78-8
EEG Index:
Formule:
CaO
Mol. Massa:
56.000
Dichtheid:
3.000
Smeltpunt:
2572.000 °C
Kookpunt:
2850.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.20 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
25221000

Vaak samen besteld:

Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Kaliumhydroxide 30% 1L
Kaliumhydroxide 30% 1L
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Magnesium Draaisel 50gr
Magnesium Draaisel 50gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr