Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Calciumoxide / Ongebluste Kalk

Calciumoxide 200gr

       Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel.

Inhoud 200gr                       


Bestellen


Stuksprijs: €2.19 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
ongebluste kalk, gebrande kalk
UN:
1910
IUPAC:
Calciumoxide
CAS Nr:
1305-78-8
EEG Index:
Formule:
CaO
Mol. Massa:
56.000
Dichtheid:
3.000
Smeltpunt:
2572.000 °C
Kookpunt:
2850.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.20 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
25221000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Methyleen Blauw 5gr
Methyleen Blauw 5gr
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Kaliumhydroxide 30% 1L
Kaliumhydroxide 30% 1L
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Ammoniumijzer(III)citraat groen 20gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 20gr
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr
Magnetiet 100gr
Magnetiet 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L