Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Calciumoxide / Ongebluste Kalk

Calciumoxide 10Kg

 10kg calciumoxide / ongebluste kalk, verpakt in een zeer stevige pp zak in doos.

Bestellen


Stuksprijs: €13.18 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
ongebluste kalk, gebrande kalk
UN:
1910
IUPAC:
Calciumoxide
CAS Nr:
1305-78-8
EEG Index:
Formule:
CaO
Mol. Massa:
56.000
Dichtheid:
3.000
Smeltpunt:
2572.000 °C
Kookpunt:
2850.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Los Verpakt
Netto Gewicht:
10.00 KG
Verzendunits:
9
HS Code:

Vaak samen besteld:

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Chloor Meter
Chloor Meter
Kippenmest korrel 25kg
Kippenmest korrel 25kg
Zwavel Granulaat 5kg
Zwavel Granulaat 5kg
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter