Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 469 items

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Calciumoxide / Ongebluste Kalk

Calciumoxide 10Kg

 10kg calciumoxide / ongebluste kalk, verpakt in een zeer stevige pp zak in doos.

Bestellen


Stuksprijs: €13.18 (ex btw)
In winkelwagen: €39.55 (€47.85 inc. btw)

3 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
ongebluste kalk, gebrande kalk
UN:
1910
IUPAC:
Calciumoxide
CAS Nr:
1305-78-8
EEG Index:
Formule:
CaO
Mol. Massa:
56.000
Dichtheid:
3.000
Smeltpunt:
2572.000 °C
Kookpunt:
2850.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Los Verpakt
Netto Gewicht:
10.00 KG
Verzendunits:
9
HS Code:

Vaak samen besteld:

Ijzersulfaat 5Kg
Ijzersulfaat 5Kg
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Formaline 37% 100ml
Formaline 37% 100ml
Matrasreiniger 1L spray fles
Matrasreiniger 1L spray fles
Methylethylketon 100ml
Methylethylketon 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Butylacetaat 100ml
Butylacetaat 100ml
Boorzuur 1000gr
Boorzuur 1000gr