Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Calciumchloride

Calciumchloride Vlokken 70-100% 5kg

Calciumchloride Vlokken 5kg

Zuiverheid 70-100%

Dit is de technische droogvlok, ongeschikt voor gebruik in vijvers.

Bestellen


Prijs: €8.22
Bestellen
15 stuk(s) op voorraad


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vaste witte hygroscopische stof
Synoniemen:
calciumdichloride
UN:
IUPAC:
calciumchloride
CAS Nr:
10035-04-8
EEG Index:
233-140-8
Formule:
CaCl2
SMILES:
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Mol. Massa:
110.980
Dichtheid:
2.150
Smeltpunt:
772.000 °C
Kookpunt:
1935.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 5Kg
Netto Gewicht:
5.00 KG
Verzendunits:
5
HS Code:
28272000;


Vaak samen besteld:

Natriumbicarbonaat 5Kg

Natriumbicarbonaat 5Kg

Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg

Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg

Borax Decahydraat 1000gr

Borax Decahydraat 1000gr

Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 5000gr

Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 5000gr

Kobaltsulfaat 100gr

Kobaltsulfaat 100gr

Natriummolybdaat 100gr

Natriummolybdaat 100gr