Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Calciumacetaat

Calciumacetaat 50gr

Verpakt in een plastic potje van 50 gram

Bestellen


Stuksprijs: €2.14 (ex btw)
Bestellen

61 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
calciumacetaat
CAS Nr:
62-54-4
EEG Index:
200-540-9
Formule:
C4H6O4Ca
SMILES:
CC([O-)]=O.CC([O-])=O.[Ca++]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.05 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29152910

Vaak samen besteld:

Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Kaliumbicarbonaat 100gr
Kaliumbicarbonaat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferrocyanide 100gr
Kaliumferrocyanide 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg