Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Butylglycol (EGBE / Cellosolve)

Butylglycol 100ml

100ml verpakt in een bruin glazen flesje met kindveilige garantie sluiting.

Bestellen


Stuksprijs: €1.78 (ex btw)
Bestellen

3 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
ethyleenglycolmonobutylether, EGBE, glycolmonobutylether, butylglycol
UN:
IUPAC:
2-butoxyethanol
CAS Nr:
111-76-2
EEG Index:
203-905-0
Formule:
C6H14O2
SMILES:
OCCOCCCC
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.11 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29094300

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumnitraat 150 gram
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Butylacetaat 100ml
Butylacetaat 100ml
d-Limoneen 100ml
d-Limoneen 100ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Aluminiumhydroxide 100gr
Aluminiumhydroxide 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Natriumbicarbonaat 130 gram
Natriumbicarbonaat 130 gram