Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Butylglycol (EGBE / Cellosolve)

Butylglycol 1L

1000ml verpakt in een plastic fles met kind veilige dop.


Bestellen


Stuksprijs: €7.31 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
ethyleenglycolmonobutylether, EGBE, glycolmonobutylether, butylglycol
UN:
IUPAC:
2-butoxyethanol
CAS Nr:
111-76-2
EEG Index:
203-905-0
Formule:
C6H14O2
SMILES:
OCCOCCCC
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.11 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29094300

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Natriummetabisulfiet 1Kg
Natriummetabisulfiet 1Kg
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
4 in 1 Digitale Bodem PH meter
4 in 1 Digitale Bodem PH meter
Waterstofperoxide test 30 strips
Waterstofperoxide test 30 strips
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml