Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Butylacetaat

Butylacetaat 6x1 Liter

Butylacetaat 6x1 Liter

Bestellen

28.06€
Bestellen
2 stuk(s) op voorraad

Chemische Eigenschappen

IUPAC: n-butylethanoaat    
Formule: C6H12O2    
CAS Nr:123-86-4    
Mol. Massa: 116.16
   
Dichtheid: 0.88   gr/ml
   
Smeltpunt: -74.00 °C
   
Kookpunt: 126.00 °C


Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: Vuurveilig, koel en gescheiden van oxidanten opslaan.

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen zijn zwaarder dan de lucht en zullen zich op de grond verzamelen wat ontsteking mogelijk maakt. Reageert fel met oxidanten en valt plastics en rubbers aan.

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.