Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Butylacetaat

Butylacetaat 20L

Butylacetaat verpakt in 20 liter cans.

Levertijd ongeveer 4-7 werkdagen.
adr zending
ADR ZENDING

Bestellen

59.46€
Bestellen
1 stuk(s) op voorraad

Chemische Eigenschappen

IUPAC: n-butylethanoaat
Formule: C6H12O2
CAS Nr:123-86-4
Mol. Massa: 116.16
Dichtheid: 0.88   gr/ml
Smeltpunt: -74.00 °C
Kookpunt: 126.00 °C

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.