Naar categorie: Vloeistoffen

Methylethylketon (MEK)

Butanon wordt gebruikt als oplosmiddel en reinigingsmiddel, en het zit als weekmaker in pvc-lijmen. Dit zijn contactlijmen die kunststoffen aan elkaar lassen door het oppervlak zacht tot vloeibaar te maken. Op grond van ervaring met andere weekmakers en oplosmiddelen is aannemelijk dat langdurige inademing kan leiden tot organisch psychosyndroom of OPS, beter bekend als schildersziekte.

MEK is een uitstekend oplosmiddel voor neopreenlijmen. Ook is het te gebruiken als hulpmiddel bij de verwerking van polyesters en wordt het veel gebruikt als schoonmaakmiddel van matrijzen in de rubber- en kunststof industrie.

Aceton d-Limoneen Dimethylsulfoxide - DMSO

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
MEK 100ml Methylethylketon (MEK) 100ml €1.97 vanaf €1.30 per 128 €2.38 Bestellen
MEK 1L Methylethylketon (MEK) 1L €6.57 €7.95 Bestellen
MEK 5L Methylethylketon 5L €22.27 €26.95 Bestellen
MEK 6x 1L Methylethylketon (MEK) 6x 1L €28.76 €34.80 Bestellen
MEK 20L Methylethylketon (MEK) 20L €70.21 €84.95 Bestellen
MEK 200L Methylethylketon (MEK) 200L €574.38 €695.00 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methylpropanon, methylaceton, mek, butanon, methylethylketon
UN:
1193
IUPAC:
Methylethylketon
CAS Nr:
78-93-3
EEG Index:
201-159-0
Formule:
C4H8O
SMILES:
CCC(=O)C
Mol. Massa:
72.110
Dichtheid:
0.805
Smeltpunt:
-86.000 °C
Kookpunt:
80.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: METHYLETHYLKETON, 3, II (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1193 METHYLETHYLKETON, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29141200





Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Glasvezel Type-K 2x0.4mm per meter
Glasvezel Type-K 2x0.4mm per meter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Type-K Male Connector
Type-K Male Connector
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Thinner 1L
Thinner 1L
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr