Naar categorie: Vloeistoffen

Methylethylketon (MEK)

Butanon wordt gebruikt als oplosmiddel en reinigingsmiddel, en het zit als weekmaker in pvc-lijmen. Dit zijn contactlijmen die kunststoffen aan elkaar lassen door het oppervlak zacht tot vloeibaar te maken. Op grond van ervaring met andere weekmakers en oplosmiddelen is aannemelijk dat langdurige inademing kan leiden tot organisch psychosyndroom of OPS, beter bekend als schildersziekte.

MEK is een uitstekend oplosmiddel voor neopreenlijmen. Ook is het te gebruiken als hulpmiddel bij de verwerking van polyesters en wordt het veel gebruikt als schoonmaakmiddel van matrijzen in de rubber- en kunststof industrie.

Aceton d-Limoneen Dimethylsulfoxide - DMSO

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
MEK 200L Methylethylketon (MEK) 200L Op Aanvraag Op aanvraag
MEK 100ml Methylethylketon (MEK) 100ml €1.97 vanaf €1.30 per 128 €2.38 Bestellen
MEK 1L Methylethylketon (MEK) 1L €6.57 €7.95 30 Bestellen
MEK 5L Methylethylketon 5L €22.27 €26.95 Bestellen
MEK 6x 1L Methylethylketon (MEK) 6x 1L €28.76 €34.80 5 Bestellen
MEK 20L Methylethylketon (MEK) 20L €70.21 €84.95 4 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methylpropanon, methylaceton, mek, butanon, methylethylketon
UN:
1193
IUPAC:
Methylethylketon
CAS Nr:
78-93-3
EEG Index:
201-159-0
Formule:
C4H8O
SMILES:
CCC(=O)C
Mol. Massa:
72.110
Dichtheid:
0.805
Smeltpunt:
-86.000 °C
Kookpunt:
80.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: METHYLETHYLKETON, 3, II (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1193 METHYLETHYLKETON, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29141200

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Urea 880gr
Urea 880gr
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Citroenzuur Monohydraat 100 gram
Citroenzuur Monohydraat 100 gram
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Xyleen 1 Liter
Xyleen 1 Liter