Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen

Methylethylketon (MEK)

Butanon wordt gebruikt als oplosmiddel en reinigingsmiddel, en het zit als weekmaker in pvc-lijmen. Dit zijn contactlijmen die kunststoffen aan elkaar lassen door het oppervlak zacht tot vloeibaar te maken. Op grond van ervaring met andere weekmakers en oplosmiddelen is aannemelijk dat langdurige inademing kan leiden tot organisch psychosyndroom of OPS, beter bekend als schildersziekte.

MEK is een uitstekend oplosmiddel voor neopreenlijmen. Ook is het te gebruiken als hulpmiddel bij de verwerking van polyesters en wordt het veel gebruikt als schoonmaakmiddel van matrijzen in de rubber- en kunststof industrie.

Aceton d-Limoneen Dimethylsulfoxide - DMSO

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
MEK 100ml Methylethylketon (MEK) 100ml €1.97 vanaf €1.30 per 128 €2.38
MEK 1L Methylethylketon (MEK) 1L €6.57 €7.95
MEK 5L Methylethylketon 5L €22.27 €26.95
MEK 6x 1L Methylethylketon (MEK) 6x 1L €28.76 €34.80
MEK 20L Methylethylketon (MEK) 20L €82.60 €99.95
MEK 200L Methylethylketon (MEK) 200L €678.51 €821.00

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 3 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methylpropanon, methylaceton, mek, butanon, methylethylketon
UN:
1193
IUPAC:
Methylethylketon
CAS Nr:
78-93-3
EEG Index:
201-159-0
Formule:
C4H8O
SMILES:
CCC(=O)C
Mol. Massa:
72.110
Dichtheid:
0.805
Smeltpunt:
-86.000 °C
Kookpunt:
80.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: METHYLETHYLKETON, 3, II (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1193 METHYLETHYLKETON, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29141200

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Stop rood rubber 26-32mm
Stop rood rubber 26-32mm
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Thinner 100ml
Thinner 100ml
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Thinner 1L
Thinner 1L
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriummetasilicaat 5kg
Natriummetasilicaat 5kg
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
FG Korrelkalk 15% MgO 25kg
FG Korrelkalk 15% MgO 25kg
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Heptaan 1L
Heptaan 1L