Naar categorie: Vloeistoffen

Methylethylketon (MEK)

Butanon wordt gebruikt als oplosmiddel en reinigingsmiddel, en het zit als weekmaker in pvc-lijmen. Dit zijn contactlijmen die kunststoffen aan elkaar lassen door het oppervlak zacht tot vloeibaar te maken. Op grond van ervaring met andere weekmakers en oplosmiddelen is aannemelijk dat langdurige inademing kan leiden tot organisch psychosyndroom of OPS, beter bekend als schildersziekte.

MEK is een uitstekend oplosmiddel voor neopreenlijmen. Ook is het te gebruiken als hulpmiddel bij de verwerking van polyesters en wordt het veel gebruikt als schoonmaakmiddel van matrijzen in de rubber- en kunststof industrie.

Aceton d-Limoneen Dimethylsulfoxide - DMSO

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
MEK 200L Methylethylketon (MEK) 200L Op Aanvraag Op aanvraag
MEK 100ml Methylethylketon (MEK) 100ml €1.97 €2.38 1 Bestellen
MEK 1L Methylethylketon (MEK) 1L €6.57 €7.95 Bestellen
MEK 5L Methylethylketon 5L €22.27 €26.95 Bestellen
MEK 6x 1L Methylethylketon (MEK) 6x 1L €28.76 €34.80 Bestellen
MEK 20L Methylethylketon (MEK) 20L €70.21 €84.95 4 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methylpropanon, methylaceton, mek, butanon, methylethylketon
UN:
1193
IUPAC:
Methylethylketon
CAS Nr:
78-93-3
EEG Index:
201-159-0
Formule:
C4H8O
SMILES:
CCC(=O)C
Mol. Massa:
72.110
Dichtheid:
0.805
Smeltpunt:
-86.000 °C
Kookpunt:
80.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: METHYLETHYLKETON, 3, II (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1193 METHYLETHYLKETON, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29141200

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Urea 880gr
Urea 880gr
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Xyleen 1 Liter
Xyleen 1 Liter
Citroenzuur Anhydraat 1kg
Citroenzuur Anhydraat 1kg
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
d-Limoneen 100ml
d-Limoneen 100ml
Tolueen >99% 100ml
Tolueen >99% 100ml
Dichloormethaan 20L
Dichloormethaan 20L
Isobutanol 1L
Isobutanol 1L
Terpentine 1L
Terpentine 1L
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter