Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Ethanol - Ethylalcohol

Brandspiritus 1L

Brandspiritus is een mengsel van alcohol, water en diverse toevoegingen. Spiritus wordt gebruikt als schoonmaakmiddel en als brandstof. Brand spiritus bestaat grotendeels uit ethanol. Er is een giftige stof aan toegevoegd (meestal methanol), om de alcohol te denatureren (ongeschikt te maken voor consumptie).Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze, ontvlambare vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
Ethylalcohol,EtOH, alcohol
UN:
1170
IUPAC:
Ethanol
CAS Nr:
64-17-5
EEG Index:
200-578-6
Formule:
C2H6O
SMILES:
CCO
Mol. Massa:
46.069
Dichtheid:
0.790
Smeltpunt:
-114.400 °C
Kookpunt:
78.370 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
Opslag: In een afgesloten fles of vat in een brandveilige opslagruimte

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H371 - Kan schade aan organen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.84 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
48192090;


Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 10% 1L

Waterstofperoxide 10% 1L

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Glycerol 1L

Glycerol 1L

Waterstofperoxide 3% 1L

Waterstofperoxide 3% 1L

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm