Naar categorie: Zuren Naar product: Azijnzuur

Azijnzuur 80% 20L

Azijnzuur 80% 20L

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €57.81 €69.95 0
Vanaf 4 stuks: €51.65 €62.50 4
Vanaf 12 stuks: €46.07 €55.75 12

Stuksprijs: €57.81 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagen


ADR Zending: AZIJNZUUR, OPLOSSING

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een stekende geur
Synoniemen:
Ethaanzuur, acetic acid, ijsazijn,methaancarbonzuur, azijnzuur
UN:
2790
IUPAC:
Ethaanzuur
CAS Nr:
64-19-7
EEG Index:
200-580-7
Formule:
CH3COOH
SMILES:
CC(=O)O
Mol. Massa:
60.052
Dichtheid:
104.920
Smeltpunt:
16.600 °C
Kookpunt:
117.900 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: AZIJNZUUR, OPLOSSING, 8, II, (E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN2790 AZIJNZUUR, OPLOSSING, 8, II, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
22.00 KG
HS Code:
29152100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Brandspiritus 1L
Brandspiritus 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Glycerol 20L
Glycerol 20L
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Mierenzuur 85% 100ml
Mierenzuur 85% 100ml
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Hexaan 100ml
Hexaan 100ml
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Glycerol 5L
Glycerol 5L
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr