Naar categorie: Zuren Naar product: Azijnzuur

Azijnzuur 40% 1L

Azijnzuur 40% 1L

Bestellen


Stuksprijs: €4.09 (ex btw)
Bestellen

35 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een stekende geur
Synoniemen:
Ethaanzuur, acetic acid, ijsazijn,methaancarbonzuur, azijnzuur
UN:
2790
IUPAC:
Ethaanzuur
CAS Nr:
64-19-7
EEG Index:
200-580-7
Formule:
CH3COOH
SMILES:
CC(=O)O
Mol. Massa:
60.052
Dichtheid:
104.920
Smeltpunt:
16.600 °C
Kookpunt:
117.900 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29152100

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Schoonmaakazijn 5L
Schoonmaakazijn 5L
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Schoonmaakazijn professioneel 5L 12-14%
Schoonmaakazijn professioneel 5L 12-14%
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Isobutanol 100ml
Isobutanol 100ml
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Keramisch bootje 88mm
Keramisch bootje 88mm
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Methanol >99% 100ml
Methanol >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
0.5ml Plastic Pipette x10
0.5ml Plastic Pipette x10
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L