Naar categorie: Zuren Naar product: Azijnzuur

Azijnzuur 40% 1L

Azijnzuur 40% 1L

Bestellen


Stuksprijs: €4.09 (ex btw)
Bestellen

51 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een stekende geur
Synoniemen:
Ethaanzuur, acetic acid, ijsazijn,methaancarbonzuur, azijnzuur
UN:
2790
IUPAC:
Ethaanzuur
CAS Nr:
64-19-7
EEG Index:
200-580-7
Formule:
CH3COOH
SMILES:
CC(=O)O
Mol. Massa:
60.052
Dichtheid:
104.920
Smeltpunt:
16.600 °C
Kookpunt:
117.900 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29152100

Vaak samen besteld:

Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Schoonmaakazijn 5L
Schoonmaakazijn 5L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Schoonmaakazijn professioneel 5L 12-14%
Schoonmaakazijn professioneel 5L 12-14%
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 90mm
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Keramisch bootje 88mm
Keramisch bootje 88mm
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Methanol >99% 100ml
Methanol >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Isobutanol 100ml
Isobutanol 100ml