Naar categorie: Zuren Naar product: Azijnzuur

Azijnzuur 40% 1L

Azijnzuur 40% 1L

Bestellen


Stuksprijs: €4.09 (ex btw)
Bestellen

26 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een stekende geur
Synoniemen:
Ethaanzuur, acetic acid, ijsazijn,methaancarbonzuur, azijnzuur
UN:
2790
IUPAC:
Ethaanzuur
CAS Nr:
64-19-7
EEG Index:
200-580-7
Formule:
CH3COOH
SMILES:
CC(=O)O
Mol. Massa:
60.052
Dichtheid:
104.920
Smeltpunt:
16.600 °C
Kookpunt:
117.900 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29152100

Vaak samen besteld:

3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Titanium Mesh 165x50mm
Titanium Mesh 165x50mm
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Natronloog 30% 100ml
Natronloog 30% 100ml
Salpeterzuur 100ml 3%
Salpeterzuur 100ml 3%
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Boorwater 100ml
Boorwater 100ml
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur 50% 1000ml
Citroenzuur 50% 1000ml
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Ijzerchloride 40% 100ml
Ijzerchloride 40% 100ml
Mierenzuur 85% 100ml
Mierenzuur 85% 100ml
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Propionzuur 80% 1000ml
Propionzuur 80% 1000ml
Zoutzuur 10% 100ml
Zoutzuur 10% 100ml