Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Ammoniumchloride

Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr

Ammoniumchloride

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

  • Zuiverheid >99.7% p.a. Ultra Quality
  • Inhoud 100gr

Bestellen


Prijs: €4.09
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagen


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kristalijn poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Ammoniumchloride
CAS Nr:
12125-02-9
EEG Index:
235-186-4
Formule:
NH4Cl
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
H302 - Schadelijk bij inslikken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.00 KG
Verzendunits:
0
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Kaliumnitraat 150 gram

Kaliumnitraat 150 gram

Kaliumhydroxide 1Kg

Kaliumhydroxide 1Kg

Chroom 20gr

Chroom 20gr